ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. ภาค ๓ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ – เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ พร้อมด้วย พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕, พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุตรดิตถ์, พ.อ.ทศพล ผ่องศรีสุข รอง ผบ.ม.๒, พ.อ.อนุวัธ ปัญญานันท์ รองเสนาธิการกองกำลังผาเมือง, พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแผน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓, พ.อ.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓, ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์, และ ดร.กัณฑ์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกันทำพิธีเปิดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๔ โดยมีสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธี จำนวนมาก

การจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วมในการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติรักสถาบันและจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบให้บ้านเมืองอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์อันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง

กิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๔ นี้ประกอบด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงคราม และสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ของกองกำลังผาเมืองและการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนของชุดขุนภักดี ๓๕, การรับชมการแสดงดนตรี ของวงดนตรีหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๕, การรับชมการปฏิบัติภารกิจ ของหมวดทหารม้าเตรียมพร้อม, การรับชมการปฏิบัติภารกิจชุดหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองพลทหารม้าที่ ๑, การศึกษาดูงานโครงการอาชาบำบัด ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก, และการร่วมกิจกรรมสังสันท์และรับประทานอาหารร่วมกัน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *