ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคมที่ผ่านมา พล.ต. สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) นำเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ (ปปส. ภาค ๕) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสุนัขทหาร- ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟขบวนรถไฟหมายเลข ๑๔ เชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสิ่งเสพติดผิดกฏหมายและยาเสพติดที่อาจซุกซ่อนกับสัมภาระเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการยกระดับ สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการโลจิสติกส์ ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่า เครือข่ายค้ายาเสพติดพยายามเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาถึงเดือนมกราคมปีนี้ ณจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, และพะเยา จำนวน ๓๐ แห่ง ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน