วิทยาลัยพลังงานทดแทน​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ​วิทยาลัย​พลังงาน​ทดแทน​ มหา​วิทยาลัย​แม่​โจ้​​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ​ รักษาการณ์คณบดี เป็นประธาน​ในพิธี​ทำบุญและตักบาตร เนื่องใน​วัน​​คล้าย​วัน​สถาปนา​วิทยาลัย​พลังงาน​ทดแทน​ ​ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.นิกราน หอมดวง​ รองคณบดีฝ่ายบริหาร,​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.​ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิจัย,​ ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.​ธเนศ ไชยชนะ​ รอง​คณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา​, คณาจารย์,​ ลูกจ้าง,​ และ​นักศึกษา​วิทยาลัย​พลังงาน​ทดแทน ร่วมในพิธี​

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อ​วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔​ ดำเนินการจัดการเรียนรู้มาแล้ว จำนวน ๕ รุ่น​ ผลิตบัณฑิตด้าน​พลังงาน​ทดแทน​ออกรับใช้สังคมบนพื้นฐานค่านิยมของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่ว่า “อยู่อย่างพอเพียง สร้างความยั่งยืน ค้นหาโอกาส ทำให้เป็นจริง และสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนค่านิยม​หลัก​ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ว่า​ “ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำเกียรติภูมิ”​ ทำให้​นักศึกษา​ที่​จบ​จาก​วิทยาลัย​แห่ง​นี้​ไปแล้ว​​เป็น​ผู้​ที่​มี​ความ​อดทน​ รับ​ผิดชอบ​งาน​ที่​ได้​รับ​มอบหมาย​ มี​ความ​เชี่ยวชาญ​เฉพาะ​ด้าน​ และ​ทำงาน​ร่วมกับ​นักศึกษา​คณะ​อื่น​ ๆ​ ได้​อย่าง​มีความสุข​

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน