วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ ๒๓”

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ ๒๓ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และนักศึกษา แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมในพิธี

การจัดงาน วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ ครั้งที่ ๒๓ นี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียน และนักศึกษา มีโอกาสนำเสนอผลงานจากการจัดการเรียนรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน และนักศึกษา แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้และความสามารถของนักเรียนและนักศึกษาในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบความเคลื่อนไหวด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดงานวันวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๓ ภายใต้ชื่องานว่า วันวิชาการ สืบสานนาฏดุริยศิลป์ โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาในวิชาสามัญและวิชาศิลปะทั้งระดับการศึกษาวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรเลงและการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และกาดหมั้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *