วิทยาลัยการปกครองจัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ๙ จังหวัดภาคเหนือ รุ่นที่ ๕๕/๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยการปกครองจัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ๙ จังหวัดภาคเหนือ รุ่นที่ ๕๕/๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๕๕/๖๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ๙ จังหวัดภาคเหนือ รุ่นที่ ๕๕/๖๓ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ กลุ่ม ๙ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, และ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจาก ๙ จังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๙๕ คน

ผู้สนับสนุนการอบรมครั้งนี้ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง, รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พันตำรวจเอกอภิชาติ รักพงษ์  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสาที่ดี

ผลการปฏิบัติในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้

-ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสำนึกรัก เทิดทูน และความซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสา พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมได้                           

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและพร้อมที่จะนำความความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *