วันผ่ากระบอกไม้ไผ่ระดมทุนของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้สมาชิกรักการออม

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๗ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ร่วมงาน วันผ่ากระบอกไม้ไผ่ระดมทุน ประจำปี ๒๕๖๓ ของสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด โดยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

การจัดงาน วันผ่ากระบอกไม้ไผ่ระดมทุน ของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการประหยัดและอดออม โดยดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ จวบจนปัจจุบัน เป็นปีที่ ๓๓ การรณรงค์การออมเริ่มจากทุนเรือนหุ้น จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๕๖,๒๓๐,๖๗๐ บาท ซึ่งการออมนั้นจะกำหนดออมวันละ ๑ บาท ระยะเวลา ๓๖๕ วัน กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์ของทุนปี เป็นวันผ่ากระบอกไม้ไผ่เพื่อระดมทุน และปีนี้สหกรณ์สามารถระดมทุนได้มากถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

อนึ่ง กิจกรรมนี้เป็นการสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้รักการออม รู้จักประหยัด และส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนให้แก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่แนะนำให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรให้มีคุณภาพโดยให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค อีกทั้งแนะนำให้สหกรณ์ร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรคืนถิ่นและสานต่ออาชีพเกษตรกร เพื่อให้อาชีพเกษตรคงอยู่ และนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพครอบครัว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *