วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เชียงใหม่ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ COVID-19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ COVID-19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีประชาชนเข้าแถวรอรับสิ่งของเป็นจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับมูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญญา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ COVID-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีผู้เข้าแถวรอรับสิ่งของเป็นจำนวนมาก

อนึ่ง ผู้ที่รอรับสิ่งของทุกคนต้องลงทะเบียนรับเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งจะได้รับเพียงคนละ ๑ ชุด เท่านั้น และต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่รอรับสิ่งของ ซึ่งผู้ได้สิ่งของครั้งนี้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือจากวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น

นันธิกา กิจปาโล และสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน