รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเน้นย้ำห้ามเผาทุกพื้นที่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคมที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการเผาเพื่อหาของป่า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยดำเนินการในพื้นที่ตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ “มาตรการ ๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ” รวมถึงการส่งเสริมอาชีพทดแทนการหาของป่า เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน อีกทั้งปรับเจตคติและวิถีชีวิตของประชาชนไม่ให้เผาป่าเพื่อหาของป่า และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ยั่งยืน

ขณะเดียวกัน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ยังเน้นย้ำการห้ามเผาทุกพื้นที่อีกด้วย ซึ่งปัญหาของการเกิดหมอกควันไฟป่าเกิดจาก๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สำหรับปัจจัยภายนอกนั้นยากที่จะดำเนินการจัดการได้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มีผลให้หมอกควันเข้ามารวมตัวกันในตัวเมืองเชียงใหม่ จึงต้องจัดการที่ปัจจัยภายในก่อน โดยขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่าหรือทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ประกอบกับสภาพพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่ามาก จึงขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด และหาอาชีพเสริมมาทดแทน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติอยู่กับเราสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

จากการตรวจสอบสภาพอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แนวโน้มของลมระดับบนอ่อนตัวลง ทำให้มีกลุ่มควันปกคลุมเชียงใหม่ในระยะนี้ ประชาชนจึงควรงดการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีภาวะเสี่ยงในโรคทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน กรณีจำเป็นควรใช้หน้ากากอนามัย ชนิด N95 หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิดจมูกป้องกันฝุ่นด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *