รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “ไทยเด็ด” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการ ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ ๔ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี ซึ่งถือเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งแรกในภาคเหนือตอนบนที่เริ่มดำเนินโครงการ ไทยเด็ด เพื่อเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ปตท. ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นสร้างการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้” เพื่อทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งโครงการ ไทยเด็ด ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๑ ซึ่ง ไทยเด็ด สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๑๓๘ ราย และมีสถานีบริการน้ำมันฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๑๐ แห่ง เป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ในภาคเหนือ จำนวน ๔๑ แห่ง  สำหรับสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี เป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ ที่ลงตัวทั้งการตกแต่งที่นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมานำเสนอได้อย่างชัดเจน มีร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มีการจัดสรรพื้นที่ภายในเพื่อเป็นสถานที่พัฒนาอาชีพและแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเตรียมพร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบเร็ว ๆ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *