รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง COVID-19 ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมแสดงความมั่นใจในมาตรการบริหารจัดการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง COVID-19 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมกำหนดให้ทำ Exit scan ทุกการเดินทาง แม้จะเป็นการเดินทางภายในประเทศก็ตาม

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางเข้า-ออกในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอีกด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการทำงานของการท่าอากาศยานเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ตนมั่นใจในมาตรการคัดกรองที่ใช้ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่สร้างระบบความปลอดภัยกับผู้โดยสารทุกคน พร้อมขอความร่วมมือกับประชาชนที่ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการตรวจวัดไข้ ภายในท่าอากาศยาน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า ๓๗.๕ เซลเซียส จะได้รับนำตัวส่งเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้มีการกำหนดให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดทำ Exit scan ทุกการเดินทางที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่แม้จะเป็นการเดินทางภายในประเทศก็ตาม เพราะถือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ พร้อมย้ำผลการศึกษาระบุชัดเจนว่า Social distancing ได้ผลดีที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

อนึ่ง การบริการของสายการบินเส้นทางการบินภายในประเทศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ นั้น ขณะนี้มีสายการบินเปิดบริการ ๔ สายการบิน ได้แก่ ไทยไลอ้อนแอร์, ไทยเวียตเจ็ท, ไทยแอร์เอเชีย, และนกแอร์ เส้นทางเชียงใหม่-ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, และหาดใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มี ๑๘ เที่ยวบินต่อวัน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและเขตปฏิบัติการเขตการบิน โดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสใช้งานอีกด้วย

ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน