รวมพลังเพื่อสตรีในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

งานวันสตรีสากล จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้สตรีไทยมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมในสังคม ซึ่งนอกจากจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การแสดงชุด “ฟ้อนฮ๊อก” จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล และการแสดงชุด “บูม บูม” จากเครือข่ายสตรี เป็นต้น อีกทั้งยังมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสตรีในงานนี้อีกด้วย เช่น กรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ, มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์, มูลนิธิรักษ์ไทย, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, ชมรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐,และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *