มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “Nano 9” ให้สวนสัตว์เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค Nano 9 ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ฉีดพ่นในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นการสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและผู้ไปเยือน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค Nano 9 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๐๐ ลิตร ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค Nano 9 นี้ สามารถออกฤทธิ์ได้นาน ๗-๑๔ วัน โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันรับมอบ

Nano 9 เป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตรตาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประสบความสำเร็จเมื่อ ๙ ปีที่แล้ว คือ พ.ศ. ๒๕๕๔

ซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีขนาดจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคและใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางการแพทย์ซึ่งมีการผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอางแต่มีราคาแพงและผลิตได้จำนวนจำกัด จึงมีการวิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๙๙ ผลิตซิลเวอร์นาโน อันเป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเล็กตรอนเงินบริสุทธิ์เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด ส่วนความปลอดภัยก็มีผลวิจัยรับรอง อีกทั้งไม่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หรือหากจะมีก็เกิดกับผู้ที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ซึ่งก็สามารถพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์ ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง และสามารถออกฤทธิ์ได้นาน ๗-๑๔ วัน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว