มหาวิทยาลัยแม่โจ้จับมือ ๓ บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ร่วมพัฒนา Smart Farming

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Modern Agriculture Innovation Center – Maejo university) จัดพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการกับสามบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด, และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ดร. สุระชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซียจำกัด, และ นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทโดยมีคณะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้ภาคการเกษตรและสังคมดิจิตอลหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลวิชาการระบบการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และระบบ Smart Farming โดยบริษัทที่ร่วมลงนามให้ความร่วมมือดังนี้

  • บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด จะร่วมพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี IoT Sensor (Internet of Thing) ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติการเกษตร
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนา Solution board Smart kids เพื่อหลักสูตรในโรงเรียนระดับประถมจนถึงระดับมัธยม และตั้งศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Coding ให้กับสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการใช้โดรนทางการเกษตร
  • บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ร่วมสนับสนุนเครือข่ายการส่งสัญญาณของ Sensor ภาคการเกษตร ระบบ Cloud Server และ Cloud Computing ด้วย การนำเครือข่าย AIS 4G,5G พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ไปเชื่อมต่อระบบ Smart Farming และพร้อมจะกระจาย Solution การเกษตรให้แพร่หลายในวงกว้างต่อไป

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนา Smart Farming ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งร่วมการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความร่วมมือในการสนับสนุนเครือข่ายกำลังคนร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมและการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต และยังเป็นการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ทรัพยากรทางวิทยาการร่วมกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกษตรกรไทยมีขีดความสามารถที่ดีขึ้นช่วยให้ภาคการเกษตรไทยสามารถพัฒนาและเติมโตได้อย่างยั่งยืน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *