มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ๖ จังหวัดภาคเหนือ “OTOP ล้านนาสู่สากล”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ๖ จังหวัดภาคเหนือ OTOP ล้านนาสู่สากล ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายนที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

งานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ๖ จังหวัดภาคเหนือ OTOP ล้านนาสู่สากล นี้ เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบ จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ “กลุ่มดาวเด่น” สู่มาตรฐานสากล และการสร้างแบรนด์ จังหวัดเชียงราย, การสร้างแบรนด์สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “กลุ่มเอกลักษณ์” เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและอัตลักษณ์ด้วยมัลติมีเดีย จังหวัดพะเยา, การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน, การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล จังหวัดลำปาง, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล จังหวัดแม่ฮ่องสอน, และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน จังหวัดน่าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยแข่งขันได้ในระดับประเทศและในระดับสากล สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ในที่สุด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวต่อไปว่า ท่ามกลางภาวะดังกล่าว รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยโครงการนี้ได้ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดสินค้าจากทรัพยากรและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ วึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ทำงานร่วมกับชุมชนในการยกระดับคุณภาพสินค้า ส่างเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และพัฒนากลยุทธิ์การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ๖ จังหวัดภาคเหนือ OTOP ล้านนาสู่สากล ครั้งนี้ นอกจากมีการแสดงแฟชั่นโชว์ และการแสดงต่าง ๆ บนเวทีแล้ว ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ OTOP จาก ๖ จังหวัดภาคเหนือ มาแสดงจำนวนมากอีกด้วย เช่น “เสื้อผ้าใยบัว Fiber Lotus” กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดเชียงราย, “ภูดอยมัลเบอรี่โฮม สุขภาพดีที่คุณเลือกได้” กลุ่มมัลเบอรี่และลูกหม่อนหยี อบแห้ง จังหวัดน่าน, “ไส้อั่วสมุนไพร ไส้อั่วบ้านโฮ่ง” กลุ่มไส้อั่วสมุนไพร ไส้อั่วลำไย และรับผลิตไส้อั่วตามออเดอร์ จังหวัดลำพูน, “แก้วโป่งข่าม แก้วขนเหล็ก” กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม จังหวัดลำปาง, “ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ต่ากีญะ” กลุ่มชุดผ้าพื้นเมือง กระเป๋าทอจากผ้าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, และ “ลานนาเนเจอรัล (หอมฮันนี่)” กลุ่มน้ำมันมะพร้าว ๑๐๐% ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว เครื่องสำอางจากสมุมไพรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา เป็นต้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *