มทบ. ๓๓, กอ.รมน., และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมโครงการเลอตะวัน ตำบลช้างคลาน พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยทหารและตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง, และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ในครั้งนี้กำหนดจัดพร้อมกัน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร
ป่าตัน ชุมชนบ้านท่อ และชุมชนอุ่นอารี (ถนนอัษฎาธร) ซึ่งร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า กำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลองแม่ข่า อันเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมริมคลองแม่ข่าให้ดียิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและชุมชนที่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนัก รัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแลรักษาลำคลองให้มีสภาพดีและมีบรรยากาศร่มรื่น สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนได้ต่อไป

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ภาพ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *