ภาพถ่าย “กาแล็กซีแบบกังหัน เงาเสี้ยว ดาวหางนีโอไวส์ เส้นแสงดาวที่เสาดิน และบลูเจท” ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ “กาแล็กซีแบบกังหัน เงาเสี้ยว ดาวหางนีโอไวส์ เส้นแสงดาวที่เสาดิน และบลูเจท” คว้าสุดยอดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในปีนี้ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดเกือบพัน มากที่สุดตั้งแต่เคยจัดการประกวดมา สะท้อนความสนใจการถ่ายภาพดาราศาสตร์ของชาวไทยที่เพิ่มมากขึ้น จุดประกายนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหน้าใหม่ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ติดต่อกันเป็นปีที่ ๑๓ โดยแบ่งประเภทภาพถ่ายออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ วัตถุในห้วงอวกาศลึก (Deep Sky Objects), ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์, วัตถุในระบบสุริยะ, วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์, และปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน ๘๕๑ ภาพ มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีนักถ่ายภาพดาราศาสตร์สมัครเล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ผลงานโดดเด่นและมีคุณภาพ ซึ่งแต่ละภาพต้องอาศัยทักษะความรู้ทั้งการถ่ายภาพ เทคนิคการประมวลผลภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านดาราศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ต่าง ๆ 

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ กล่าวถึงบรรยากาศการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในปีนี้ว่า ภาพถ่ายประเภทวัตถุในห้วงอวกาศลึกมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และเป็นประเภทที่คณะกรรมการคัดเลือกยากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากมีภาพวัตถุใหม่ ๆ หลากหลายมากขึ้น แต่ละภาพผู้ถ่ายใช้ความพยายามและใช้เวลาถ่ายนานกว่า ๑๐ ชั่วโมง เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดี และประมวลผลภาพออกมาได้สวยงาม

นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมามีวัตถุในระบบสุริยะที่ไม่ได้เห็นกันได้บ่อยครั้ง เช่น ดาวหางนีโอไวส์ เป็นต้น รวมทั้งปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากเกิดขึ้นหลายปรากฏการณ์ เช่น สุริยุปราคาวงแหวน เป็นต้น ซึ่งเกิดสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยถึงสองครั้ง ภาพถ่ายปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงได้รับความนิยมส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

ประเภทภาพถ่ายที่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดคือ วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ ภาพที่ชนะเลิศคือภาพ “เส้นแสงดาว” ซึ่งผู้ถ่ายภาพใช้เวลาในการถ่ายถึง 8 ชั่วโมง จึงได้ภาพเส้นแสงดาวที่คมชัดและสวยที่สุด ส่วนภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศโลก เช่น ปรากฏการณ์ redsprite และ blue jets เป็นต้น ซึ่งหาดูได้ยากนั้น ก็มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นครั้งแรกอีกด้วย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในปีนี้  กระแสตอบรับเกินคาด นอกจากจำนวนผลงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีความหลากหลาย และมีวัตถุท้องฟ้าที่สังเกตการณ์ได้ยากเพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนมากอีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในกิจกรรมถ่ายภาพดาราศาสตร์ในทุกเพศทุกวัย ยกระดับการถ่ายภาพและประมวลผลภาพในกลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่น อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีต้อนรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลในปีนี้อีกด้วย และเนื่องจากผู้เข้าประกวดมีทั้งประชาชนทั่วไป เยาวชน ช่างภาพสมัครเล่น และช่างภาพมืออาชีพ คณะกรรมการจึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดในปีถัดไป โดยจัดกลุ่มประเภทผู้เข้าแข่งขัน กำหนดขอบเขตของประเภทภาพถ่าย และเพิ่มประเภทของปรากฏการณ์พิเศษเฉพาะที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ ให้หลากหลายมากขึ้น ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th, และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/NARITpage

พิธีมอบรางวัลกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนนี้ ที่บริเวณเวทีกลางงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ส่วนภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์จะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ จัดทำปฏิทินดาราศาสตร์ และนำไปประกอบบทความถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ มีดังนี้

๑. ประเภท Deep Sky Objects

 รางวัลชนะเลิศ Mr. Michael Selby ชื่อภาพ “NGC 3521 Spiral Galaxy”

 รางวัลรองชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “Blue Sisters”

 รางวัลที่ ๓ นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ชื่อภาพ “The Big Bubble”

 รางวัลชมเชย นายพรชัย อมรศรีจิรทร ชื่อภาพ “The Sea of Nebula”

๒.  ประเภทปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

 รางวัลชนะเลิศ นายทศพร สหกูล ชื่อภาพ “ความงามที่ลงตัว”

 รางวัลรองชนะเลิศ นายรถาพร นันทปรีชา ชื่อภาพ “My Red Moon”

 รางวัลที่ ๓ นายณภัทร เมืองนิล ชื่อภาพ “Under the Moon Shadow”

 รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Geminids Meteor Shower 2018”

๔.  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

 รางวัลชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “C/2020 F3 (NEOWISE)”

 รางวัลรองชนะเลิศ นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ “Venus 2020”

 รางวัลที่ ๓ Mr. Pierre Fromentin ชื่อภาพ “Jupiter from Sathorn”

 รางวัลชมเชย นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “H-alpha Solar Full disk”

๔.  ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

 รางวัลชนะเลิศ นายวรวิทย์ จุลศิลป์ ชื่อภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ตาพระยา ไทยแลนด์ ”

 รางวัลรองชนะเลิศ นายปองพล ชนะภัย ชื่อภาพ “หยุดเวลา”

 รางวัลที่ ๓ นายจิโรจน์ จริตควร ชื่อภาพ “พลังงานบางอย่างกับแสงจักรราศี”

 รางวัลชมเชย น.ส. ณภัทรกาญจน์ กาญจน์อุดมฤกษ์ ชื่อภาพ “ยอยักษ์กับทางช้างเผือก”

๕.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

 รางวัลชนะเลิศ นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ ชื่อภาพ “ฺBlue Jet”

 รางวัลรองชนะเลิศ นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “๓ งวง”

 รางวัลที่ ๓ นายวิรัช สวัสดี ชื่อภาพ “พระอาทิตย์ยามเช้ารูปตุ๊กตาดารุมะ”

 รางวัลชมเชย นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Milkyway Moondogs & NEOWISE”

สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://bit.ly/3jIECfY

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *