ภาครัฐและเอกชนผนึกกําลังฟื้นฟู ปลูกป่าโครงการ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” ณ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าในโครงการ Climate Festival @North “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

โครงการ Climate Festival นี้ มีการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและผลักดันให้เกิดการลงมือทําจริงด้วยตัวเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย อีกทั้งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวต่อไป

อนึ่ง กิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีการแจก Face Shield และแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรฐานคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดงาน

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *