พ่อเมืองเชียงใหม่นำหน่วยงานรัฐจัดทัพช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดแปลงใหญ่ลำไย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, และ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมการสัมมนา

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน ๓๑๘,๒๙๑ ไร่ มีพื้นที่ให้ผล จำนวน ๓๑๑,๐๑๘ ไร่ และคาดว่า ปีนี้จะให้ผลผลิตจำนวน ๒๖๔,๐๙๘ ตัน เป็นผลผลิตในฤดู จำนวน ๑๔๔,๖๓๑ ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ ๒๕,๔๖๒ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอพร้าว และอำเภอสารภี จากที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ชนิดสินค้า (ลำไย) ในพื้นที่ ๑๕ อำเภอ จำนวน ๓๑ แปลง เกษตรกร ๒,๐๕๕ ราย พื้นที่ ๑๓,๒๗๒ ไร่ โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตลำไยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยการบริหารจัดการร่วมกันทั้งการผลิตและการจำหน่าย

แต่ด้วยภาวะปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยลดลง ส่งผลต่อเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงร่วมเวทีสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ นำเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงวางแผนการกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด และเชื่อมโยงการตลาดทั้งผู้ผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภคปลายทางอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *