พิธีเปิดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑” ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๗ เมษายนนี้ สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่  (ATED.CM) ดำเนินการจัดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑ ขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และมีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนาให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนา และรักษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอ โดยรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ชุดพื้นเมืองให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมกลุ่มสมาชิก และผู้ประกอบการอาชีพทอเส้นฝ้าย และผ้าไหม ทั้งภาคเหนือและทั่วประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายภายในงาน อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายของประชาชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบจำนวนกว่า ๔๐๐ ราย การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มราษฎรอาชีพทอผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าล้านนา และผ้าไหม การฝึกอบรมหลักสูตร ประกอบอาชีพระยะสั้นโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และการประกวดร้านค้าโซนนวัตกรรม โดยคาดว่า จะมีเข้าชมงานประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน มียอดการจำหน่ายสินค้าประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าทอ และผ้าพื้นเมือง มีโอกาสและช่องทางในนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเผยแพร่และจำหน่าย สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้า และประชาชนสวมใส่ชุดพื้นเมืองมากขึ้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *