พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน โครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓” ที่อำเภอแม่ออน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคมที่ผ่านมา นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิญญู บุญสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวณัฐรดา เมืองลือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นายจำนง พรมใจ บ้านเลขที่ ๑๖/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการ ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสินภาค ๘ เชียงใหม่ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี นางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน, นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ, และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนดังกล่าว เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และเตรียมดำเนินการจัดพิธีมอบบ้านต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” เป้าหมายครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒ โดยไม่ใช้งบประมาณจากราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและ/หรือครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือ ครัวเรือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ครัวเรือน แบ่งเป็นโซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้ โซนละ ๑ ครัวเรือน

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการ ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย นายจำนง พรมใจ บ้านเลขที่ ๑๖/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน (โซนกลาง) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วิญญู บุญสวรรณ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *