พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ ๓ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ ๓ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนและหน่วยปกติก่อนช่วงวันหยุดยาว ๑๙-๒๒ พฤศจิกายนนี้ โดยมี พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมให้การต้อนรับ

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ กล่าวว่า หน่วยทหารจะต้องสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจและการมีวินัยของกำลังพลควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันก็ให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน โดยมอบให้หน่วยทหารดำเนินการมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันตามศักยภาพ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครกิจการพลเรือนช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนเพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ภารกิจแรกที่พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ให้ความสนใจคือ การรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID–19 ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง เพื่อรับทราบแผนงานการดำเนินการที่สำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคต โดยหวังให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการของส่วนราชการตามแนวชายแดน

ส่วน พลตรีนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง รับผิดชอบจุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๙ จุด จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน ๑๗ จุด โดยมีช่องทางท่าข้าม จำนวน ๑๗๗ ช่องทาง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 มีการปิดจุดผ่อนปรนทั้งหมด รวมทั้งปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๔ จุด โดยอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๕ จุด เพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่

จากนั้น พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตรวจเยี่ยมหน่วยและทหารกองประจำการในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓, กองพลทหารราบที่ ๗, กรมรบพิเศษที่ ๕, กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓, และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก โดยให้ความสำคัญกับการประกอบเลี้ยง และร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่อย่างเป็นกันเองที่โรงเลี้ยงกรมทหารราบที่ ๗ และเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เพื่อดูสถานที่และระบบการบริหารจัดการของเรือนจำ ซึ่งเรือนจำในค่ายทหารเป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายที่จะปรับระบบให้มีมาตรฐานตามแบบของกรมราชทัณฑ์

ต่อมาพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังทหารตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการและจุดเฝ้าตรวจ โดยการปฏิบัติจะมุ่งเน้นการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การซุ่มโจมตี และจัดตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ เพื่อควบคุมเส้นทางและการคมนาคมสำคัญ รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างฐานปฏิบัติการ การลาดตระเวนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โครงการผืนป่าอาเซียน และโครงการแนวกันไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทีมประชาสัมพันธ์กองกำลังผาเมือง ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *