พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชสักการะถวายพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศาลาหน้าพระธาตุ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะฯ ได้แก่ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ในการนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเชิญเครื่องราชสักการะฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น จึงอัญเชิญเครื่องราชสักการะเวียนประทักษิณรอบพระธาตุ ๓ รอบ และอัญเชิญดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทองไปประดิษฐานหน้าพระธาตุ และกล่าวคำบูชาพระธาตุ เ้สร็จแล้วจึงนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ขึ้นไปบนพระวิหารหลวงเพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี

วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘ โดย พญาผายู มีพระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง) เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง ๒๕ วา ฐานสี่เหลี่ยมยาวด้านละ ๑๖ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง

ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๓๑๗ เชียงใหม่ตกอยู่ในอำนาจของพม่า วัดพระสิงห์ขณะนั้นมีสภาพเป็นวัดร้าง เสนาสนะโบราณสถานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ ครูบาศรีวิชัย พร้อมด้วย พระราชชายา เจ้าดารารัศมี และ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมกันปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสร้างพระธาตุเจดีย์ให้สูงใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *