พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ “เอามื้อสามัคคี” โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเชียงดาว

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สวนบัวชมพู บ้านจอมคีรี หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เอามื้อสามัคคี โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอเชียงดาว โดยมี นางเพ็ญศิริ หวันน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ร่วมตรวจเยี่ยมและต้อนรับ, นางศรัณยา กิตติคุณไพศาล (สวนบัวชมพู) ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพาเยี่ยมชมพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” สวนบัวชมพู และร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ขุดคลองไส้ไก่ ทำฝ่ายชะลอน้ำ และปลูกต้นเก๊กฮวยและต้นอะโวคาโด และ นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพชุมชนน้ำสมุนไพรบ้านจอมคีรีและสมาชิกกลุ่มกุหลาบอินทรีย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่นะ จำนวน ๒๐ คน ร่วมกิจกรรม

นางศรัณยา กิตติคุณไพศาล (สวนบัวชมพู) กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากมีโอกาสเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จึงรู้จักคำว่า ศาสตร์พระราชา, เศรษฐกิจพอเพียง, บันได ๙ ขั้น, และ โคก หนอง นา โมเดล ต่อมาจึงนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการทำเกษตรโดยเน้นที่การจัดการที่ดิน, การวางแผนทำเกษตรอินทรีย์, และการวางแผนปลูกพืชหลากหลายด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากฝนตกตามฤดูกาลและสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเริ่มเกิดปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ของตนเองและชุมชน แต่ในปีนั้นชาวนาก็ยังคงสามารถทำนาได้แม้จะไปบ้างก็ตาม และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัญหาเรื่องน้ำวิกฤตมากขึ้น ชาวนาทำนาช้าและได้ทำนาประมาณร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะแปลงนาของตนทำนาได้เพียงร้อยร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่เท่านั้น

พ.ศ. ๒๕๖๓ นางศรัณยา กิตติคุณไพศาล (สวนบัวชมพู) เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง อีกครั้งหนึ่ง อันเนื่องมาจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในพื้นที่การเกษตรของตนเองและเกษตรกรในชุมชน และสนใจที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และนี่คือสิ่งจูงใจและแรงบันดาลใจในการดำเนินกิจกรรมตามแนว “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อการจัดการน้ำ

“โคก หนอง นา โมเดล” สวนบัวชมพู ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๖๓ บ้านจอมคีรี หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว มีเนื้อที่ดำเนินการ จำนวน ๗.๒๕ ไร่ บริบทเป็นพื้นที่นาในพื้นที่เดิม มีหนองน้ำเล็ก ๆ จำนวน ๑ หนองน้ำ และเถียงนาน้อย จำนวน ๑ หลัง จึงนำมาออกแบบใหม่ โดยขุดสระน้ำ ขนาด ๑.๕ ไร่ และปรับพื้นที่ปลูกพืชผสมผสานโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ ประกอบด้วย ขุดหนองน้ำ จำนวน ๓ หนอง (ขนาด ๑.๕ ไร่, ขนาด ๓ งาน, และขนาด ๑ งาน), พื้นที่ทำนา จำนวน ๑ ไร่, ปลูกป่า จำนวน ๑ ไร่, ปลูกเสาวรสและแตงโม จำนวน ๒ งาน, ปลูกไฮเดรนเยีย จำนวน ๑ ไร่, ปลูกเก๊กฮวย จำนวน ๑ ไร่, พื้นที่ปลูกผักหลากหลาย, พื้นที่สำหรับสร้างที่อยู่ของผึ้ง จำนวน ๒ งาน, สร้างเถียงนาน้อย จำนวน ๐.๕ งาน และทำถนนในพื้นที่ จำนวน ๓ งาน

ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *