ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ลำปาง รวมทั้งติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมกัน และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ มีการหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ฟองเบียร์ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *