ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการ ควบคุม ติดตาม และดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วงเปิดภาคการศึกษา

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ ๑ ครัวเรือน ๑ แปลงผัก ๑ เสวียน ให้แก่อำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ, การมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า, การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓, และการมอบเกียรติบัตรอำเภอคุณธรรมต้นแบบตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ในการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ควบคุม ติดตาม กำกับและดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์โดยรวมทั้งประเทศจะคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยง หากประชาชนละเลยมาตรการทางสาธารณสุข อาจมีการระบาดซ้ำรอบที่สองได้

อย่างไรก็ตามมาตรการ Social Distancing ยังคงเป็นมาตรการสำคัญ โดยจะใช้ควบคู่ไปกับการใช้วิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) ทั้งนี้ ขอให้สร้างความเข้าใจกับประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานพื้นที่เสี่ยงภัยช่วงฤดูฝนของจังหวัดว่า มีมากถึง ๑๕ อำเภอที่อยู่ในภาวะเสี่ยง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ จึงมอบหมายให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ้ยจัดอบรมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ อันเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที โดยเน้นการใช้สื่อโซเชียลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเข้าถึงประชาชน

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม และพยุงศักดิ์ เทพแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *