ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำการรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพดี ไม่เน่าเสีย คนสองฝั่งคลองแม่ข่าต้องร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดตลอดลำน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาพที่ดีเอาไว้

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายนที่ผ่านมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้การพัฒนาและแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน แต่ปัจจุบันคลองแม่ข่ายังคงประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาหลายพื้นที่ ซึ่งต้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลอง ส่วนเรื่องการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่านั้น จะมีการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบคลองแม่ข่าดูแลรักษาคลองแม่ข่าเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หลังจากมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองให้ช่วยดูแลรักษาความสะอาดคลองแม่ข่าให้มีสภาพสวยงามและสะอาดตาอย่างต่อเนื่อง

ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน