ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวนและชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าดับไฟอย่างรวดเร็ว ย้ำหากพบการเผาให้ดำเนินคดีทันที

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวนและชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าดับไฟอย่างรวดเร็ว ย้ำหากพบการเผาให้ดำเนินคดีทันที พร้อมกำชับให้ทุกท้องถิ่นออกให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้าน และแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนให้ทั่วถึงทุกชุมชน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง ๒๕ อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแต่ละพื้นที่ หลังสถานการณ์ปัญหาหมอกควันยังคงปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า การล่าสัตว์ในพื้นที่ป่า และการเตรียมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควันซึ่งเป็นปัญหาจากภายใน และยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองจากนอกพื้นที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับกระแสลมมีกำลังอ่อนไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกไปจากพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศมาตรการแก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ให้ทุกอำเภอดำเนินการตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด โดยให้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตรา เพื่อป้องกันการเผาป่า จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาไหม้ในพื้นที่ และหากพบการกระทำผิดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งสั่งการให้ทุกอำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ เพี่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า และกำชับให้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับเด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัวระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถรับด้วยตนเองได้ที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและที่เทศบาลท้องถิ่นของตน และให้แจกจ่ายแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้ทั่วถึงทุกชุมชน ตลอดจนให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน และรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า

นอกจากนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ยังสั่งการให้ทุกอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้างทำความสะอาดและควบคุมพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือจากประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ำต้นไม้ และฉีดล้างถนนและทางเท้าหน้าอาคารบ้านเรือนของตน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *