ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน สัญจร ที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สร้างความเข้าใจมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนําวิธีการป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ มีนาคมที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน สัญจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยกล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เขตพื้นที่ภาคเหนือมักประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การเผากิ่งไม้ และเศษหญ้าในชุมชน จึงมีการออกมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันผ่านประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๓๐ เมษายนนี้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างจริงจัง โดยห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดในช่วงระยะเวลา ๑๑๒ วัน ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน ก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะที่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อแนะนํากับพี่น้องประชาชนในการป้องกันตนจากไวรัส Covid-19 โดยให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ, ไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูก และปากโดยไม่จําเป็น, สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันจํานวนมาก, ผู้ป่วยและผู้ที่มีอาการไอและจาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ, ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วย หลังเดินทางกลับประเทศไทย ภายใน ๑๔ วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ และมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก ไอ มีเสมหะ หายใจเร็ว และหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แล้วรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *