ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธียอสรวยไหว้สาพญามังราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธียอสรวยไหว้สาพญามังราย เนื่องในวาระครบ ๗๒๓ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายนที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป เนื่องในวาระครบ ๗๒๓ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และพิธียอสรวยไหว้สาพญามังราย โดยถือว่า วันนี้เป็นวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ และวันระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่

ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ตามแบบวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วย ขันดอก เครื่องสักการะล้านนา กลองสะบัดชัย และช่างฟ้อน กว่า ๓๐๐ คน ร่วมกันเดินขบวนแห่จากประตูช้างเผือกสู่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อประกอบพิธียอสรวยไหว้สาพญามังราย มีการฟ้อนตามแบบวัฒนธนรรมล้านนา สักการะพญามังราย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและบ้านเมือง และถือเป็นการเริ่มงานประเพณีปีใหม่เมือง หรืองานสงกรานต์เชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานจำนวนมาก

นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายมหาราช มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหาย ร่วมกันวางแผนสร้างเมือง และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๑๘๓๙ และขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมมาจวบจนปัจจุบัน นับเป็นเวลา ๗๒๓ ปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน