ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกำชับให้ทุกท้องถิ่นเร่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องและแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องกับประชาชน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง ๒๕ อำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมการลงคะแนนการเลือกตั้งในวันนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการร้องเรียน และไม่มีแจ้งเหตุการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานไปจนกว่ากระบวนการทุกอย่างจะแล้วเสร็จ

ขณะเดียวกัน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ยังคงติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานตามที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศมาตรการในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง และการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยสั่งการให้อำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน และดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัวระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพแบบเคาะประตูบ้านให้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยทั้งประเภททั่วไปและประเภท N95 ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปแล้ว จำนวน ๕๑,๔๔๘ อัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *