ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการผ่อนปรน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการผ่อนปรน ขณะที่ เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศมาตรการเชิงรุก “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” จับมือร้านค้าสร้างต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้แก่ เชื่อมั่นการดำเนินการของภาครัฐด้านสาธารณสุขของไทยที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก ซึ่งการเปิดบริการศูนย์การค้าของซีพีเอ็นจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น, เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” ประชาชนมีวินัยช่วยกันป้องกันและสนับสนุนภาครัฐให้ดูแลสุขภาพคนไทยเป็นที่ตั้ง และภาคเอกชนมีแผนมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยที่เคร่งครัดรัดกุมปฏิบัติได้จริง, และยกระดับบรรทัดฐานใหม่ค้าปลีก ตอบรับ ‘New Normal’ ด้วยแผนแม่บทด้านมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย ๕ แกนหลัก กว่า ๗๕ มาตรการ พร้อมมีแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งศูนย์การค้าและร้านค้าทั่วประเทศ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร, ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการผ่อนปรน โดยมี คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่ง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน,) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัลภูเก็ต, และเซ็นทรัลวิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย จำลองสถานการณ์ตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก และส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกของประเทศที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม ‘New Normal’ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” จากความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่หากจำเป็นต้องใช้บริการที่ศูนย์การค้าก็มั่นใจได้กับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับ โดยมีการจำลองสถานการณ์ให้เห็นในร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, ศูนย์อาหาร, ร้านแฟชั่น, ธนาคาร, และร้านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ระหว่างที่สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศยังไม่แน่นอนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงริเริ่มจัดทำแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้าที่สามารถปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด และทำให้ทุกคนในศูนย์การค้าปลอดภัยขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบรับ ‘New Normal’ หรือพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ไม่สงวนสิทธิ์ในแผนงานนี้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินกิจการค้าปลีกของประเทศและกำหนดบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมนับจากนี้ไป ซึ่งครอบคลุมเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ๕ แกนหลัก กว่า ๗๕ มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด, การติดตามเพื่อความปลอดภัย, การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส, และแนวทางลดการสัมผัส (Touchless) โดยขอความร่วมมือจากพันธมิตรร้านค้าทุกร้านค้าในศูนย์การค้าให้ร่วมกันดำเนินตามแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ร่วมกัน เพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ทดลองใช้มาตรการนี้และปฏิบัติได้จริงกับการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราชมาแล้ว และถือเป็นตัวอย่างความร่วมมืออันดี โดยได้รับการชื่นชมจากทีมจังหวัดที่ไปตรวจเยี่ยมและลูกค้าว่า รู้สึกมั่นใจมากขึ้น

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นใน “พลังประเทศไทย” ที่เกิดจากความร่วมมือกันของทั้ง ๓ ฝ่าย ได้แก่ ภาคประชาชนมีวินัยช่วยกันป้องกัน, ภาครัฐดูแลสุขภาพคนไทยอย่างเต็มที่, และภาคเอกชนมีแผนมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยที่เคร่งครัดรัดกุมปฏิบัติได้จริงตลอดระยะเวลา โดย เซ็นทรัลพัฒนา ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่และต่อเนื่องในการปฎิบัติตามมาตรการต่าง ๆ และรณรงค์การทำ Social Distancing ที่ชัดเจนและเคร่งครัด จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ แต่หากต้องไปใช้บริการที่จำเป็น ก็มีการดำเนินมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจมาโดยตลอด โดย บริษัทฯ เชื่อมั่นการดำเนินการของภาครัฐด้านสาธารณสุขที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก และท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้การเปิดบริการศูนย์การค้าของซีพีเอ็นจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น

ไฮไลต์ของแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ประกอบด้วย ๕ แกนหลัก ดังนี้

๑. การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening) วัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าศูนย์ฯ และทุกร้านค้า, สวมหน้ากากตลอดเวลา, พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield และถุงมือ, และมีมาตรการเข้มงวดพิเศษสำหรับ Delivery man

๒. มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด เช่น จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้า ไม่เกิน ๑ คน ต่อ ๕ ตารางเมตร สำหรับร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟท์-บันไดเลื่อน-ห้องน้ำ ต้องรักษาระยะห่าง ๑-๒ เมตร ทุกจุด, จัดคิวขณะรอ และมีพื้นที่นั่งรอสำหรับร้านค้าและ Delivery man, มีฉากกั้นแบ่งส่วนครบครันด้วย ๕ Shields ได้แก่ Face Shield, Food Shield, Table Shield, Counter Shield, และ Cashier Shield พร้อมสร้างการตระหนักรู้วิธีปฏิบัติให้ทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. การติดตามเพื่อความปลอดภัย (Safety Tracking) มีการ Tracking ข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงานในศูนย์และร้านค้าย้อนหลัง ๑๔ วัน และมีแบบฟอร์มให้กรอกก่อนเปิดศูนย์ฯ และทุกวันก่อนเริ่มงาน สำหรับอาหาร Take away ทุกกล่องต้องระบุข้อมูลชื่อร้าน สาขา เวลา ชื่อ และอุณหภูมิของผู้ประกอบอาหาร ติดบนกล่องอาหาร

๔. การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส (Deep Cleaning) เช็ดทำความสะอาดในทุกจุดสัมผัสทุก ๓๐ นาที ทั้งศูนย์การค้าและทุกร้านค้า และฆ่าเชื้อหลังปิดศูนย์ฯ พร้อมทำ Big Cleaning ทุกสัปดาห์, บริการฆ่าเชื้อที่ถุงสินค้าก่อนกลับบ้าน, ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหารและบัตรจอดรถทุกใบ และมีมาตรการพิเศษสำหรับห้องบริการต่าง ๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละหมาด ห้องลอง ห้องเรียน และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนและหลังใช้บริการ

๕. ลดการสัมผัส (Touchless Experience) ส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-payment, บริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า, จัดพนักงานเปิดปิดประตูศูนย์การค้าและร้านค้า และกดลิฟท์ให้ลูกค้าเพื่อลดการสัมผัส (Buttonless)

โดยระยะนี้และในอนาคต ศูนย์การค้าจะยังคงจัดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตสะดวกขึ้น ด้วย ๔ บริการยกระดับ ตอบโจทย์ New Normal Lifestyle ของลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้ ได้แก่ บริการ One Call – One Click โทร. ๐๒ ๐๒๑๙๙๙๙, LINE Official Account: @CentralLife, บริการ Drive Thru, บริการ Central Eats ร่วมกับ Grab Food และบริการ Food Delivery & Food Pick Up Counter ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ที่ป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *