ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ และพิธีบันทึกข้อตกลงการแก้ปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการขับเคลื่อนร่วมกับท้องถิ่นในการป้องกันแก้ปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนส่วนราชการ, ผู้แทนภาคเอกชน, ผู้แทนภาควิชาการ, ผู้แทนภาคประชาชน, สภาลมหายใจและเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการแก้ปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่, การบันทึกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น, และการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๒๑ แห่ง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เครือข่ายองค์กรชุมชน, สภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดเชียงใหม่, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑, สภาลมหายใจเชียงใหม่, ภาคีสนับสนุนวิชาการ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, ภาคประชาสังคมเชียงใหม่, กรมป่าไม้, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *