ประวัติศาสตร์สำคัญกับนิทรรศการ “๒๓๖ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

เชียงใหม่ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ ๒๓๖ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสร้างความเป็นเอกราช ความมั่นคง และความเป็นไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ
โดยจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระราชอุตสาหะทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจ อันนำประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

นิทรรศการแบ่งเป็น ๑๒ ห้อง ดังนี้
ห้องที่ ๑ อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา
ห้องที่ ๒ สงคราม ๙ ทัพ สยาม ล้านนา มหากัลยาณมิตร
ห้องที่ ๓ ตั้งกรุงผดุงเอกราช
ห้องที่ ๔-๕ ฟูเฟื่องมหานคร
ห้องที่ ๖ เมื่อลมเปลี่ยนทิศ
ห้องที่ ๗ เรียนรู้วิทยาการ รากฐานสู่อารยะ
ห้องที่ ๘ สยามสมัยใหม่
ห้องที่ ๙ สยามมานุสติ
ห้องที่ ๑๐ ต่างแคว้นแผ่นดินเดียว
ห้องที่ ๑๑ ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติ
ห้องที่ ๑๒ สืบทอดพระราชปณิธาน

นิทรรศการนี้มุ่งหวังสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการ ๒๓๖ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน