ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรม Healthy Thailand พร้อมร่วมมือกับโรงพยาบาลลานนา

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรม Healthy Thailand พร้อมร่วมมือกับโรงพยาบาลลานนา เพื่อผู้ประกันตนอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลลานนา นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสาขาฝาง ดำเนินการวันแรกของโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา นำโดย นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ร่วมพิธีเปิด ในการนี้มีผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนาที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๐ คน ร่วมรับการฉีดวัคซีนด้วย

นายศรัณยู มีทองคํา กล่าวว่า โครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ ขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Thailand นี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานที่สังกัดในกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคม นำมาดำเนินการเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตน ผู้ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงแรงงานจัดโครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ ให้ความรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริการทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพให้ผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคที่ไม่เนื่องจากการทำงาน มีการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัย อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล ลดจำนวนวันลางาน และลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตลงได้ จึงมีนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคของผู้ประกันตน เช่น การตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน จำนวน ๑๔ รายการ และมีการพัฒนาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) โดยผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่มีค่าใช่จ่าย ปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งปีนี้จะบริการระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคมนี้ และ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จะบริการระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคมของทุกปี โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสิทธิตนเองไว้เท่านั้น

ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนาที่มีอายุุ ๕๐ ปีขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้ ณ ห้องฉีดวัคซีน ชั้น ๑ อาคาร B และ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๒ ๑๓๔๗๗๗ ต่อ ๒๑๑๔

จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *