บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ศึกษาดูงาน โดยมี นายสุพจน์ ภู่ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายดนุพล นพสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร, และ นายสมนึก กระจ่าง ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน ๓๐ คน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในหัวข้อ “กระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ แบบ Agile ด้วย Scrum Framework” ซึ่งเป็นการทำงานแบบบริษัทยุคใหม่ ที่ไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล ทำให้ลดความไม่เข้าใจลงไป และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำงาน รวมถึงความสำคัญของกลุ่มอาชีพในสายงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดยมี นายวทัญญู ทิพจร นักบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ, และ นายพิชิต เดชซ้อน นักออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ เป็นวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์ กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้นักศึกษาสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศจริงในการประกอบอาชีพ เนื่องจาก บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *