บรรยากาศงานวันเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างคึกคัก ณ เวทีกาชาดจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคมที่ผานมา ณ เวทีกาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนต่าง ๆ เด็ก ๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และเด็ก ๆ จากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ คน โดยเป็นรางวัลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และมอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ คน

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ การแสดงจากเด็ก ๆ จากสถานสงเคราะห์ การจัดกิจกรรมบนเวที การเล่นเกมชิงของรางวัล การจัดบูธกิจกรรมจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเด็กจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยนั้นจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยปีนี้มีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *