นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทั่วประเทศ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทั่วประเทศ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคมนี้ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี และมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทั่วประเทศร่วมประชุม

การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนามีความรู้และความเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น รวมถึงรับทราบทิศทางความเป็นไปขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคตและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดหารายได้ให้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งครั้งนี้เน้นย้ำเรื่องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้ง และการขับเคลื่อน Smart City เมืองอัจฉริยะ

อนึ่ง การประชุมสัมมนาครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและการผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *