นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, เจดีย์ขาว, และท่าน้ำวัดศรีโขง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่, รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, และขอขมาแม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน