นายกรัฐมนตรีนำประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วม Kick off “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

นายกรัฐมนตรีนำประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วม Kick off โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเป้าหมายรวมกันไม่ต่ำกว่า ๒,๖๘๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด และประชาชนจิตอาสากว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วม Kick off โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า บนพื้นที่ ๖๘ ไร่ ณ บริเวณพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย, และกระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า ๒,๖๘๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

การปลูกป่าครั้งนี้ใช้หลัก “การปลูกเสริมพื้นที่ป่า” โดยใช้ไม้ขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง ปลูกเสริมแบบคละเรือนยอด ตามโครงสร้างของผืนป่าที่มีทั้งไม้พื้นล่าง ไม้ระดับกลาง และไม้เรือนยอด ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เช่น ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้คำมอกหลวง เป็นต้น รวมถึงพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่า และมีจุดเด่นของกิจกรรมอยู่ที่การกำหนดแนวปลูกต้นไม้เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าในประเทศ และแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการคืนความงดงามให้แก่ผืนป่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติ การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร และการสร้างโป่งเทียมอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

การดำเนินงานของ โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะแรก เป็นระยะเร่งด่วน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จังหวัดเร่งด่วน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดน่าน จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการปลูกป่าไม่ต่ำกว่า ๑,๐๑๐ ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศพื้นที่ละไม่ต่ำกว่า ๑๐ แห่ง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ มีการปลูกป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ไร่ ส่วนระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ดำเนินการฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน ๖ จังหวัด พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๒๒,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าในจังหวัดที่เหลือ จังหวัดละ ๑๐๐ ไร่ต่อปี และใน พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ มีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า จำนวนร้อยละ ๑๕-๒๐ ของพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎร ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจในการร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้สามารถสอบถามและขอกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร. ๐๒-๕๖๑๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๕๕๑ หรือขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ และที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *