นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ทำงานด้วยความปลอดภัย

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ณ มทบ. ๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำงานปลอดภัย ย้ำ รัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานให้สถานการณ์คลี่คลาย และเร่งหามาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ เมษายนที่ผ่านมา ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้มีกำลังใจในการแก้ปัญหา ขอให้ทุกคนต่อสู้กับความไม่ดี สู้กับอันตรายต่าง ๆ และขอให้ทำงานด้วยความปลอดภัย รู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อย เต็มที่ในการทำงาน และทำงานเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงกำชับ และทรงห่วงใย ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว และทำให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นให้ได้ภายใน ๗ วัน ซึ่งจะเร่งหามาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ และจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิด เพื่อแก้ปัญหาในการลักลอบเผาป่า ขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งภาครัฐต้องทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเฝ้าระวัง พร้อมกับขอให้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

สำนักโฆษก ข่าว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน