นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ ซึ่งเป็นข้าราชการ ทหาร ศาล ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นายระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรอาวุโส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรและนำดูงานสถานีต่าง ๆ ทั้งสถานีป่า ๔ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง, เกษตรกรรมประณีต, เกษตรทฤษฎีใหม่, และไฟป่า

นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๗ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ กล่าวว่า การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ที่ร่วมสืบสานและตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั้งยังรับรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นประโยชน์และทรงคุณค่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ จะนำความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานไปวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวในการร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์นี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอเมือง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจาก ๓ หน่วยงานในเรื่องนครแห่งชีวิตและความมั่นคง, เรื่องปัญหายาเสพย์ติดและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน, และเรื่องนวัตกรรมและการส่งเสริม SME

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *