ทุกมาตรการที่จังหวัดเชียงราย กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้สกัดกั้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ อดทน และเสียสละของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน COVID-19 ตามแนวชายแดน

เชียงราย – ห้วงวันที่ ๙-๑๕ ธันวาคมที่ผ่านมา กองกำลังผาเมืองร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในพื้นที่, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ฝ่ายปกครอง, และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เปิดปฏิบัติการ Re X-ray ตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงรณรงค์ชาวบ้านในพื้นที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย, เชียงแสน, และเชียงของ ซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง

พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจที่ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามแนวชายแดนที่ล่อแหลมต่อการลักลอบเข้าเมือง รวมถึงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และกำลังภาคประชาชนในการตั้งจุดคัดกรอง COVID-19

ปัจจุบันการปฏิบัติตามแนวชายแดนนั้น ใช้กำลังทหาร, ตำรวจตระเวนชายแดน, และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยลำน้ำโขง ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม รวมถึงการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางเลียบแนวชายแดน เสริมด้วยมาตรการติดตั้งไฟส่องสว่าง ขึงรั้วลวดหนาม และใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งกล้อง CCTV และโดรน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ส่วนการปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน ใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองโควิด ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่และบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน

นอกจากนี้ มีการปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงบริเวณสถานประกอบการ, ร้านค้า, โรงงาน, บ้านเช่า/หอพัก, และไร่นาเรือกสวน ใช้กำลังจากฝ่ายปกครอง, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, แรงงานจังหวัด, และและพาณิชย์จังหวัด ในการค้นหา/ตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่รัฐกำหนด ตลอดจนการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลัก/รองที่ใช้ออกจากอำเภอ โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะออกจากอำเภอชายแดนเข้าพื้นที่ตอนในของจังหวัด

ขณะเดียวกัน กองกำลังผาเมืองเพิ่มการลาดตระเวนทางน้ำเพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน โดยกองร้อยทหารม้าที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๗ ลาดตระเวนทางน้ำในแม่น้ำรวกที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตั้งแต่เส้นทางจุดผ่อนปรนการค้าท่าดินดำ บ้านป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย ถึงสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกระทำผิดอื่น ๆ

ทุกมาตรการที่จังหวัดเชียงราย กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้สกัดกั้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วนี้ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ อดทน และเสียสละของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน COVID-19 ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงราย

กาญจนา เกตุทองมา ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *