ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลดมลพิษและแก้ปัญหาหมอกควันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr. Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมการสัมมนาฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาหมอกควัน รวมถึงการบูรณาการในการลดมลพิษและแก้ปัญหาหมอกควันของทุกภาคส่วน นำไปสู่การถอดบทเรียนในการแก้ปัญหาหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมมนาในวันดังกล่าวมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหา สามารถลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีแนวการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการกับฟางและเทคโนโลยีอื่น ๆ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการแนะนำเทคโนโลยี JUNCAO ที่นักวิทยาศาสตร์จีนคิดค้นขึ้นมาให้กับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเพาะปลูกเห็ดกินได้ ไม่ทำลายพืชป่า ซึ่งเอื้อต่อการบรรเทาความยากจน ส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในขณะเดียวกันการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างเข้มงวด โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง นาโนเทคโนโลยี และหอคอยฟอกอากาศ เพื่อควบคุมหมอกควันในเมืองให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *