ทหารประชาสัมพันธ์อย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ทหารประชาสัมพันธ์อย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และปัญหาไฟป่าหมอกควัน

เชียงราย – กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ร่วมกับทหารหมวกแดง ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓๐๒, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ ๓๑๐, และอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ปฏิบัติภารกิจประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพา, เสียงตามสายของชุมชน, และการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย เรื่อง งดการเผาวัสดุการเกษตรและอื่น ๆ ในพื้นที่โล่ง เพื่อลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย


พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน