ชาวสวนลำไย อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ รับมือภัยแล้งด้วยการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ท่ามกลางสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืช โดยเฉพาะไม้ผลยืนต้น ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

นางจริยา ธิยานันท์ เกษตรกรชาวสวนลำไยนอกฤดู หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า ใช้วิธีบริหารจัดการแปลงเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งบนพื้นที่กว่า ๓๒ ไร่ ซึ่งมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เข่น การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลำไยนอกฤดู โดยแบ่งรอบการให้น้ำภายในแปลงออกเป็น บล๊อคเพื่อให้ต้นลำไยได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ผ่านระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ จากน้ำที่ได้จากบ่อบาดาลน้ำลึก อีกทั้งมีการตัดแต่งกิ่งและคลุมโคนต้นเพื่อลดการสูญเสียความชื้นภายในดินอีกด้วย

นางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่ปลูกลำไยของอำเภอดอยเต่าที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ มีจำนวน ๓๒,๙๒๔ ไร่ และเกษตรกรมีการทำลำไยทั้งแบบในฤดูและนอกฤดู ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่ามีการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของเกษตรจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ออกให้คำแนะนำถึงขั้นตอนและวิธีในการดูแลรักษาพืชผลเมื่อเข้าสู่ภาวะแห้งแล้ง

อนึ่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังกำชับให้เกษตรอำเภอ ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำร่วมกับเกษตรกร และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าว chiangmai-onlinenews รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *