ชมรม “กตัญญูคลับ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา จำนวน ๒๐ คน ร่วมฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ดำเนินการฝึกอบรมโดยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน

เนื้อหาและกิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR), สถานการณ์โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกัน, จิตอาสาพระราชทาน, การดำนาปลูกข้าวแบบวิถึไทย, การสร้างฝายชะลอน้ำในห้วยตึงเฒ่า, และการทำกิจกรรมตู้ปันสุขบริเวณหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า

การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดหลักปฏิบัติในค่านิยมของคนไทย มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ชมรมกตัญญูคลับ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่รวบรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิดความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่น ๆ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *