ชมรมรถโบราณจัดงานชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ ๖ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมจิตอาสารณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ภัตาคารเลอ ค็อก ดอร์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ ๖ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ครา ประธานชมรมรถโบราณล้านนา, นายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์ ที่ปรึกษาชมรมรถโบราณล้านนา, พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาการจัดงานชุมนุมรถโบราณล้านนา ครั้งที่ ๖, และ นายสุพจน์ หอมวาณิชกุล เจ้าของภัตตาคารเลอ ค็อก ดอร์ ร่วมในพิธี โดยมีกลุ่มชมรมรถโบราณที่นำรถโบราณมาจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมจิตอาสารณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถโบราณให้กับเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวรับทราบ เนื่องจากรถแต่ละคันก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน น่าอนุรักษ์และจดจำ

การจัดงานครั้งนี้มีการนำรถฟอร์ด โมเดล A ปี ๑๙๓๐ รถโบราณในประวัติศาสตร์การสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพที่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ใช้เป็นพาหนะสู่ยอดดอยสุเทพเมื่อคราวทำพิธีเปิดใช้ถนนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘ มาร่วมแสดง ซึ่งปัจจุบันรถคันดังกล่าวเป็นของ นายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์ ที่ปรึกษาชมรมรถโบราณล้านนา

นอกจากนี้ยังมีการนำรถโบราณอีกหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายรูปแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คัน มาจัดแสดง โดยก่อนเริ่มงานก็มีการติดป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า แปล้วขับรถโบราณดังกล่าวจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังสถานที่จัดงาน ซึ่งเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมงดเผาและร่วมป้องกันไฟป่า อีกทั้งมีการมอบทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการจิตอาสาฯ ของตำรวจภูธรภาค ๕ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการร่วมดับไฟป่าและทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว