จิตอาสาและชาวตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกทักษะการป้องกันและดับไฟป่า

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ มีนาคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง นำคณะเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และชาวตำบลสุเทพ กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมอบรมและฝึกทักษะป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลตำบลสุเทพบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลังจิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน” โดยมี พลตำรวจตรีประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

การอบรมและฝึกทักษะป้องกันไฟป่าครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายแนวร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยผู้อบรมและฝึกทักษะจะมีประสบการณ์ในการดับไฟป่า การรู้จักอุปกรณ์ดับไฟป่า การใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า และวิธีดับไฟป่าที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะช่วยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกทักษะสามารถรับมือและแก้ปัญหาไฟป่าได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และชาวตำบลสุเทพ ได้รับการอบรมและฝึกทักษะป้องกันไฟป่าด้วยการทำแนวกันไฟเพื่อแยกเชื้อเพลิงออกจากจุดที่เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดการลุกลาม ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีอยู่ เช่น ไม้กวาด คราด จอบ มีด และอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำ เป็นต้น และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ทำให้ผืนป่าในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดไฟป่าได้ง่าย ทั้งยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับดับไฟป่าอีกด้วย

จากนี้ไป เทศบาลตำบลสุเทพจะให้การอบรมและฝึกทักษะป้องกันไฟป่าเป็นกิจกรรมและเป็นวัฒนธรรมของชาวตำบลสุเทพในการช่วยกันปกป้องบ้านเมือง และทำให้ป่าไม้ใกล้เมือง ดอยสุเทพ-ปุย มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์เพื่อลมหายใจที่ดีของชาวเชียงใหม่ และเพื่อให้จิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนมีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนทุกคนเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *