จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ ๑๙ ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก ๘ ราย

จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ ๑๙ ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก ๘ ราย แจ้งเกณฑ์ ๕ กลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าตรวจ COVID-19 ฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เชียงใหม่นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายนที่ผ่านมา พบว่า ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ ๑๙ แล้ว ยังคงมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมอยู่ที่ ๔๐ ราย หายกลับบ้านแล้ว ๓๑ ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก ๘ ราย ส่วนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสมมี ๑,๒๖๔ ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล ๓๘ ราย กลับบ้านแล้ว ๑,๒๒๖ ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากเขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่องทั้ง ๑,๕๐๙ ราย นั้น จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการติดตามสังเกตอาการครบ ๑๔ วันแล้ว ทุกราย

ส่วนเกณฑ์การตรวจหาไวรัส COVID-19 ให้ประชาชนที่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า นั้น แบ่งเป็น ๕ กลุ่มบุคคล ได้แก่ กลุ่มที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก, กลุ่มที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใกล้ชิดกับผู้ป่วยข้อหนึ่งข้อใด “เป็นสมาชิกร่วมบ้าน”หรือ “ใกล้ชิดผู้ป่วยโดยไม่สวมหน้ากาก”, กลุ่มที่รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก มีประวัติข้อใดข้อหนึ่ง ๑๔ วันก่อนป่วย ได้แก่ อยู่อาศัยในพื้นที่มีไวรัส COVID-19 สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว/สถานที่แออัด/เจอคนจำนวนมาก และไปในสถานที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาด ห้าง ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น, กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบ รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง –รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน ๔๘ ชั่วโมง อาการรุนแรง/เสียชีวิตหาสาเหตุไม่ได้ ภาพเอ็กซ์เรย์ปอดเข้าข่ายติดเชื้อไวรัส COVID-19, และกลุ่มที่รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก มีผู้ป่วย ๕ รายขึ้นไปจากสถานที่เดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกัน และตรวจแล้วว่าไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่

บุคคลที่เข้าข่าย ๑ ใน ๕ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ถือว่า เข้าเกณฑ์จะได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า “ไม่ว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือเป็นบวก” สอบถามข้อมูล โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒ และสายด่วน สปสช. ๑๓๓๐, ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสามารถเดินทางไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์รักษา แล้วระบบกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการส่งท่านไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ต่อไป

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *