จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ถนนราชพฤกษ์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้ถนนราชพฤกษ์เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในการสัญจรสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ เป็นต้น เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบท มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมในพิธีเปิดโครงการวันนี้มีการนำจิตอาสาแปลอักษรคำว่า ทรงพระเจริญ และมีการเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ และในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

งานในโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อยกระดับมาตรฐานถนนราชพฤกษ์สู่การเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย งานโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาผิวจราจรทางเท้า งานขุดลอกคูคลองสองข้างทางถนน งานทาสีตีเส้นทางจราจร งานจัดทำป้ายจราจรและป้ายบอกทาง งานติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว งานพัฒนาภูมิทัศน์ และงานสร้างความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *